Listings


 • Name: Brown's Manassas Kia
  Markup: $8,000.00
  Location: Virginia
  Year: 2023
  Kia: EV6
 • Name: Lou Sobh Kia
  Markup: $8,000.00
  Location: Georgia
  Year: 2023
  Kia: EV6
 • Name: Weston Kia
  Markup: $8,000.00
  Location: Oregon
  Year: 2023
  Kia: EV6
 • Name: Putnam Kia of Burlingame
  Markup: $8,000.00
  Location: California
  Year: 2023
  Kia: EV6
 • Name: Bob Bell Kia
  Markup: $8,000.00
  Location: Maryland
  Year: 2023
  Kia: EV6
 • Name: Kia of Bowie
  Markup: $8,000.00
  Location: Maryland
  Year: 2023
  Kia: EV6
 • Name: Planet KIA of Charlotte
  Markup: $8,000.00
  Location: North Carolina
  Year: 2023
  Kia: EV6
 • Name: Kia Marin
  Markup: $8,000.00
  Location: California
  Year: 2023
  Kia: EV6
 • Name: Van Nuys Kia
  Markup: $8,000.00
  Location: California
  Year: 2023
  Kia: EV6
 • Name: Concord Kia
  Markup: $8,000.00
  Location: California
  Year: 2023
  Kia: EV6
 • Name: Geweke Kia
  Markup: $8,000.00
  Location: California
  Year: 2023
  Kia: EV6
 • Name: George Gee Kia Spokane
  Markup: $8,000.00
  Location: Washington
  Year: 2023
  Kia: EV6
 • Name: Robert Brogden's Olathe Kia
  Markup: $8,000.00
  Location: Kansas
  Year: 2023
  Kia: EV6
 • Name: Kia of South Austin
  Markup: $8,000.00
  Location: Texas
  Year: 2023
  Kia: EV6
 • Name: Bob King Kia
  Markup: $2,000.00
  Location: North Carolina
  Year: 2023
  Kia: EV6
 • Name: Benson Kia of Spartanburg
  Markup: $8,000.00
  Location: South Carolina
  Year: 2023
  Kia: EV6
 • Name: Berlin City Kia of Vermont
  Markup: $8,000.00
  Location: Vermont
  Year: 2023
  Kia: EV6
 • Name: Allentown Kia
  Markup: $2,000.00
  Location: Pennsylvania
  Year: 2023
  Kia: EV6
 • Name: Andy Mohr Kia
  Markup: $2,000.00
  Location: Indiana
  Year: 2023
  Kia: EV6
 • Name: Concord Kia
  Markup: $8,000.00
  Location: California
  Year: 2023
  Kia: EV6